Yrkesmän och Simulatorer

Det finns många olika yrken som använder sig av simulatorer för att minska risker, kostnader och människoliv.

Militären

Så långt bak som vid första världskriget så tränades soldater med simulatorer, ett exempel är en mekanisk häst där soldaten fick träna på sin balans och styrka som sedan hjälpte soldaten i kriget. Idag har försvaret i Sverige träning i olika simulatorer som bland andra företaget SAAB Training Simulation tillverkar, de tillverkar laserutrustning och mycket mer. Det är många olika simulatorer som används, de tränar i luften, i en stridsvagn och i bebodda miljöer. Simulering för militären i Sverige är otroligt viktig då vi inte har ett aktuellt krigsläge. Trots det måste de vara beredda eftersom läget kan snabbt ändras.

Sjukvården

Andra yrkesmän som tränar med simulatorer är sjukvården. Det kan vara en speciellt svår operation, ett akut läge med patient eller en bebis som föds tidigt, de tränar på alla kritiska lägen för att vara redo när det händer. Att sjukvården tränar i simulatorer gör att många människoliv räddas, vårdpersonalen är erfaren trots att de inte har gjort det i verkligheten. Så pass bra kan en simulator vara, att den räknas som erfarenhet.

Inte bara liv och pengar sparas, vårdpersonalen får en erfarenhet som gör att de blir säkra på det de gör vilket sprider sig i allt arbete de gör. En av de allra största anläggningarna för träning i simulerad miljö finns i Skåne, i Lund och Malmö närmare bestämt. Practicum heter anläggningen och här har de träning för de flesta enheter inom sjukvården, primärvård till akutvård. Sedan har Huddinge också en stor anläggning, de heter CAMST, simulatorcentrum.

Med den moderna VR-tekniken får också kirurger av olika slag träna på svåra ingrepp och på så vis bli erfarna utan att riskera liv medan de lär sig. Inom simulering finns det också speciellt gjorda dockor för att träna på sjukgymnastik eller förflyttningsteknik, trots att det inte är akuta situationer men lika viktiga. En sjukgymnast som inte har tränat kan göra stor skada på patienter.

Simulator för skolskjutningar!

Idag finns det tyvärr mycket skjutningar, tack och lov är tekniken i utveckling för att förebygga tragiska händelser. I USA har de tagit fram ett datorprogram som simulerar skolskjutningar, lärare får träna på hur de ska hantera situationen. Sådan träning gör att man automatiskt hanterar situationen annorlunda, hjärnan känner igen och kan agera på ett sätt som kan rädda liv.

Maskinförare tränas i simulatorer

Om man vill jobba med olika maskiner så kan man tränas i en simulator, detta gör att arbetsgivaren tjänar både pengar och material. Även olyckor kan undvikas på detta sättet. Det gäller hjullastare, traktor, dumper, tornkran, skördetröska, lastbil och grävmaskin. Så gott som alla maskiner finns det simulatorträning till. Fördelarna är många, det är ekonomiskt, miljövänligt och oberoende av vädret. Eftersom maskiner är väldigt dyra så är det ekonomiskt att träna upp sin personal i simulator. Ett företag som tillhandahåller simulatorer är Tenstar Simulation, ett svenskt företag som är internationella med den främsta tekniken.

Det är väldigt bra att tekniken går framåt, det räddar verkligen liv!