Simulator som fysiskt hjälpmedel

Det finns många som får hjälp av en simulator av något slag, det kan gälla sjukdomar eller skador som hindrar en person att leva ett normalt liv. Med hjälp av en simulator får de tillbaka sin livskvalitet.

Alla som inte är flygrädda har nog svårt att förstå den ångest som flygrädda känner vid flygning. De tror och känner att flygplanet kommer att krascha! Men det finns faktiskt hjälp att få. Man kan köpa en tre dagars kurs där man får hjälp av professionell personal inom psykisk ohälsa, erfaren flygpersonal och personal som är insatt i skötsel och uppbyggnad av flygplan. I denna kursen använder de en flygsimulator så att man får prova på en flygning med nya kunskaper. Som pricken över i så avslutas den med en inrikes flygtur.

Något annat som kan hjälpa flygrädda är att lära sig att flyga ett av de vanligaste passagerarplanen, Boeing 737. Detta är något för alla, inte bara flygrädda. En flygplats som har en sådan simulator är Jönköping flygplats. I denna simulatorn får man träna på att hjälpa till att flyga ett flygplan efter att piloten har blivit akut sjuk, något som alla kan ha nytta av! Utöver simulatorn så bjuder de på mat och dryck samt besök innanför säkerhetsgränserna.

Det finns flera landsting som använder sig av en simulator för att testa olika patienters körförmåga. Det kan gälla äldre, yngre med ADHD eller liknande sjukdomar och många fler. Med hjälp av ett simulatorprogram och tre dataskärmar så får personer testa sin körförmåga. Det finns flera som får behålla eller ta sitt körkort, tack vare att de klarade sitt simulatortest. En av de första att införskaffa simulator var Kronobergs landsting som utreder runt hundra personer årligen. En riktigt bra investering, att bli testad innan man får avslag eller förlorar sitt körkort.

Att få testa på att vara föräldrar innan de blir med barn, något alla unga skulle testat? Det är inte lätt att ha barn men att bli med barn är lättare. Kunskapen är begränsad när de flesta blir sexuellt aktiva vilket gör att många inte skyddar sig. Om fler unga får testa en simulator där man tar hand om en bebis under ett par dagar skulle troligen fler också skydda sig. Att skydda sig gör dessutom att man undviker överförbara sjukdomar.

Det finns till och med en simulator för att friska personer ska testa på hur vardagen är för någon som lider av kognitiv funktionsnedsättning. Det är väldigt nyttigt att prova på hur det är i ett klassrum eller hur det är att åka kollektivtrafik. Det är Myndigheten för delaktighet som har tagit fram denna simulator, som finns som app och program på din PC. Testa gärna den! Det är dessutom gratis att prova den.

Det finns många som får hjälp av simulatorer av olika slag och dessa är bara några exempel. Man kan lugnt säga att simulatorer kan förändra liv!